Archive for październik, 2008

 

Prezydent zapali znicze

Dziś o godz. 12.00 prezydent Włocławka Andrzej Pałucki złoży kwiaty i zapali znicze na mogiłach zasłużonych włocławian, spoczywających na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

MOPR informuje - można ubiegać się o dofinansowanie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, można ubiegać się o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w roku 2009.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Akcja “Pielucha dla malucha”

Dom Małego Dziecka nr 2 inauguruje tegoroczną akcję “Pielucha dla malucha”. Wzorem poprzedniego roku placówka chce zainteresować i zachęcić mieszkańców Włocławka do zorganizowania zbiórki pieluch jednorazowych oraz środków higienicznych dla małych mieszkańców placówki.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Straszne historie w bibliotece

Dziś o godz. 16.00 w filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej rozpocznie się spotkanie, zatytułowane „Halloween – opowiadamy straszne historie”. Zabawa jest adresowana do najmłodszych czytelników.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Wszystkich Świętych - organizacja ruchu

ORGANIZACJA RUCHU - w dniu 1 listopada (sobota) ruch pojazdów na odcinku ul. Chopina od ul. Okrężnej do ul. Kazimierza Wielkiego odbywać się będzie w dwóch kierunkach dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Na całym odcinku ulicy uniemożliwione będą skręty w lewo oraz skręty w lewo z terenów i ulic przyległych do ul. Chopina (wyjątek stanowi wyjazd z ul. Cmentarnej, gdzie będzie możliwy wyjazd tylko w lewo – do miasta). - Ulica Cmentarna, ul. Komunalna i łącznik pomiędzy tymi ulicami będą jutro ulicami jednokierunkowymi. Dojazd do ul. Cmentarnej będzie możliwy tylko od strony ul. Komunalnej. Wjazd w ul. Komunalną od strony ul. Chopina. Wyjazd z ul. Cmentarnej tylko w lewo - w kierunku miasta. Zakazy zatrzymywania: -ul. Cmentarna – po obu stronach od łącznika do ul. Chopina; - łącznik pomiędzy ulicami: Komunalną i Cmentarną - po lewej stronie; - ul. Komunalna – po prawej stronie ulicy.

 

PARKOWANIE I POSTÓJ Miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych usytuowano przy ul. Chopina: przed  Realem, Lidlem, Halą Mistrzów oraz MPEC. Wjazdy na nie oraz wyjazdy mogą się odbywać tylko w prawo. Na ul. Komunalnej i łączniku (pomiędzy ulicami Komunalną i Cmentarną) parkowanie będzie możliwe w miejscach nie objętych zakazami. Postój taksówek osobowych w dniu 1 listopada wyznaczono przy ulicy Chopina na parkingu dla autobusów (parking przed Halą Mistrzów). Dojazd do postoju ulicą Chopina tylko od strony Al. Kazimierza Wielkiego, ul. Piaski, ul. Ptasią, Sportową oraz ul. Barską. LOKALIZACJA HANDLU: Sprzedaż kwiatów i zniczy odbywać się będzie na placu przed bramą wjazdową na stadion („dawny „Kibic”), przed starą halą sportową i na terenie parkingu przed Halą Mistrzów (wzdłuż ul. im. K. Górskiego).   Dojazd na wyznaczone miejsca z terenu OSiR od ul. Leśnej. Obowiązuje zakaz sprzedaży w obrębie cmentarza. Ulica Cmentarna: Sprzedaż tylko w miejscach wyznaczonych – zezwolenia wydaje Prezes Zieleni Miejskiej. Nie będą wydawane, jak co roku zezwolenia przez Zieleń Miejską na dowóz zaopatrzenia. Zatrzymywaniem pojazdów na ul. Cmentarnej w celu rozładunku zaopatrzenia będzie kierowała Straż Miejska. Handel będzie odbywał się w dniach 31 października - 1  listopada. Kierownictwo Cmentarza informuje, że wszystkie bramy cmentarne (w tym ta od strony Al. Królowej Jadwigi) będą otwarte w następujących terminach: - piątek 31.10 – g. 7.00 – 15.00, - sobota 1 listopada  - cały dzień, - niedziela 2 listopada – cały dzień. W pozostałych dniach zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Stosowne zaświadczenie  to karta parkingowa osoby niepełnosprawnej wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejski Zarząd Dróg we Włocławku zwraca się z apelem do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie znaków drogowych. Pojazdy parkujące w miejscach niewyznaczonych w obrębie cmentarza mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments