Archive for grudzień, 2008

 

Budżet województwa na przyszły rok

Wczoraj radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego 25 głosami „za” przyjęli budżet województwa na 2009 rok. Projekt zakłada 731 milionów złotych po stronie dochodów, 795 milionów złotych po stronie wydatków i 64 miliony złotych planowanego deficytu.
Połowa środków budżetowych zostanie przeznaczona na inwestycje. Największe wydatki, blisko 300 mln zł, czyli aż 37 procent całej sumy wydatków stanowić będą wydatki na infrastrukturę transportową. Większość tej sumy – 180 mln zł – pochłonie budowa, modernizacja i utrzymanie dróg wojewódzkich. Same inwestycje drogowe będą kosztowały 132 mln zł, w tym 119 mln zł te ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym. Najważniejsze z nich dotyczą tworzenia połączeń sieci dróg krajowych i wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskiem z autostradą A-1. Jest to m.in. przebudowa dróg nr 251 i 252 na odcinku Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1 na kwotę 28,5 mln zł. W ramach RPO Szpital Wojewódzki we Włocławku otrzyma 5,2 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych. Urząd Marszałkowski planuje przeznaczyć 200 tys. zł na zakup działki związany z rozbudową skansenu przy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. 5,34 mln zł przeznaczonych zostanie na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, którego zadaniem jest utrzymywanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnej, ochrona przed powodzią oraz budowa i rozbudowa sieci melioracyjnej. Omówienie wojewódzkich wydatków na przyszły rok dostępne jest na stronie: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/wiadomosci/20081218_budzet/info.pdf

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Jak będzie wyglądał Browar B

W holu Urzędu Miasta włocławianie mogą zobaczyć wizualizację Centrum Kultury Browar B, które ma powstać przy ul. Łęgskiej i Bechiego.
Na czterech tablicach zaprezentowane są rysunki obiektów, zaadaptowanych już do nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Projekt ten realizowany jest w ramach zadania zapisanego w budżecie miasta pod nazwą „Centrum Kultury Browar B”. Najlepszą ofertę, która spełniała warunki zawarte w ogłoszeniu przetargowym przedstawiła Pracownia Architektoniczna Archi-Size Jakub Kaczorowski z Włocławka. Przedmiotem zamówienia było m.in. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Zakres rzeczowy obejmuje obszar 5180,56 m2 o łącznej powierzchni zabudowanej 2712,25 m2 budynkami jedno, dwu i trzykondygnacyjnymi, w większości zabytkowymi, jak również zagospodarowanie przyległego otoczenia i doprowadzenie pełnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i CO. W ramach zadania zostaną podjęte kompleksowe działania obejmujące: przebudowę, rozbudowę i kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie wraz z adaptacją pomieszczeń poprzemysłowych dla funkcji kultury. Całkowita wartość projektu to kwota 7,14 mln euro. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2009 – 2011.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Ostrzeżenie o silnych wiatrach

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki ostrzega: dziś może silnie wiać. Prognozowane jest występowanie silnego, porywistego wiatru zachodniego, skręcającego w północno – zachodni. Przewidywane skutki: uszkodzenia budynków, dachów, łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami. Prognozę sporządziło Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Zakończenie programu aktywności fizycznej seniorów

Dziś o godz. 16.30 w Liceum Ziemi Kujawskiej przy ul. Mickiewicza odbędą się badania, podsumowujące efekty, realizowanego w naszym mieście, regionalnego programu aktywności fizycznej seniorów. Celem dzisiejszych badań jest porównanie formy fizycznej uczestników przed i po programie. W projekcie tym uczestniczyło 29 osób z Włocławka.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Dziś odbiór techniczny budynku przy ul. Zakręt

Na dziś zaplanowano odbiór techniczny bloku wielorodzinnego przy ul. Zakręt, wybudowanego przez firmę „Przembud”. Przypomnijmy: w trzykondygnacyjnym budynku o charakterze socjalnym znajduje się 66 mieszkań, w tym 52 lokale dwupokojowe i 14 jednopokojowych. Do 2012 roku przy ul. Zakręt mają powstać cztery budynki wielorodzinne na potrzeby socjalne. Zamieszka w nich 1100 osób.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments