Archive for styczeń, 2009

 

Posiedzenie komisji

Dziś o godz. 13.30 w pokoju 22a Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta. Radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” we Włocławku mienia w postaci nieruchomości gruntowych oraz objęcia w zamian udziałów.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Koszykarska gimnazjada

Dziś o godz. 14.20 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żytniej odbędą się rozgrywki w ramach Mistrzostw Włocławka SZS w koszykówce chłopców. Zagrają reprezentacje: Gimnazjum nr 2, 4, 14 oraz gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń

Do najbliższego poniedziałku, 2 lutego, Wydział Oświaty Sportu i Turystyki UM będzie przyjmował wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych. I tak: wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej, niż po 30 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie tego wyróżnienia. Po 20 latach pracy zawodowej można wnioskować o przyznanie Medalu Srebrnego, natomiast po 10 latach można otrzymać Medal Brązowy. Odznaczenie to jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Kolejne odznaczenie - Krzyż Zasługi - może być przyznany tylko za ofiarną działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz za działalność charytatywną. Wnioski o odznaczenia państwowe i medale Komisji Edukacji Narodowej składają dyrektorzy szkół. W terminie do 10 lutego Urząd Miasta prześle je Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Inwestycje we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego

Dziś, tj. 30 stycznia br., o godzinie 11.00 w restauracji Ratuszowa przy ul. Bojańczyka 7 we Włocławku odbędzie się otwarte seminarium pt.: „Miasto – Przedsiębiorcom”, w trakcie którego przedsiębiorcy zapoznają się m.in. z analizą projektu „Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo-Technologicznego” oraz „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”, w odniesieniu do funkcjonujących na terenie kraju podobnych parków technologicznych oraz inkubatorów.

Po powitaniu gości przez prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego, prezentację w ww. temacie poprowadzi Mirosław Gębski, prezes „Euro Investment Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości”. Ewa Rybińska, prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego będzie mówiła o możliwościach dofinansowania działalności gospodarczej z programu Innowacyjna Gospodarka. Kolejny prelegent, pracownik włocławskiego przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, opowie o Regionalnym Programie Operacyjnym, a także o możliwościach uzyskania funduszy z tego programu. Następnie wystąpią Tomasz Bąkowski, prezes spółki „Poręczenia Kredytowe” z Warszawy, Cezary Maciejewski, prezes Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku oraz Piotr Borowy, prezes „Kujawskich Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. we Włocławku, którzy zapoznają zebranych z działalnością nowego instrumentu finansowego przeznaczonego dla przedsiębiorców, jakim jest spółka „Kujawskie Poręczenia Kredytowe”. Po zabraniu głosu przez wszystkich prelegentów nastąpi uroczyste podpisanie listów intencyjnych, najpierw pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, a Bankiem Ochrony Środowiska, następnie pomiędzy Miastem, a przedsiębiorcami, którzy wyrazili wolę współpracy w ramach realizacji projektu Włocławskiej Strefy. Obecni będą przedstawiciele czterech firm, które zostały zgłoszone do Strefy. Są to: „W&W Metal Service” s.c. zajmująca się kompleksową obróbką metalu, skrawaniem i produkcją przyrządów, „Firma Inżynieryjno-Drogowa Drogtom”, „Wika Polska” – producent aparatury kontrolno-pomiarowej oraz „Mares”, który prowadzi działalność w branży paliw i motoryzacji, ponadto zajmuje się montażem linii recyklingu. Wszystkie te firmy zainteresowane są terenami o łącznej powierzchni ok. 12 ha. Dzięki ww. przedsiębiorcom powstanie we Włocławku kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Przypomnijmy, że teren inwestycyjny „Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo-Technologicznego” o powierzchni 44 ha otrzymał tytuł Laureata III edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2008”. Miasto zostało wyróżnione także w wojewódzkim finale konkursu - za przygotowanie oferty inwestycyjnej włocławskiej strefy. Jak poinformował Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski „dzięki konkursowi oferta terenów pod przyszłe inwestycje została wzbogacona o kolejne, dobrze przygotowane lokalizacje. Dla finalistów konkursu zwycięstwo oznacza promocję terenu nie tylko na stronach internetowych PAIiIZ i COI w trzech wersjach językowych. Ich tereny promowane będą także na targach inwestycyjnych w Polsce (targi CEPIF w Warszawie) oraz za granicą (targi EXPO REAL w Monachium, Real Vienna w Wiedniu)”.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane tylko do soboty

Tylko do jutra, tj. 31 stycznia br. można złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2008 oraz do wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r. Wydział Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina, że ostatni dzień terminu do wniesienia opłaty przypada w sobotę, nie wpływa to jednak na przedłużenie terminu. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W przypadku niezłożenia pisemnego oświadczenia lub niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2009 r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Termin do złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu. Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Informacja o numerach rachunku jest dostępna m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie http://www.bip.um.wlocl.pl/index.php?sit=519. (menu: „Załatwianie spraw”, zakładka „Numery kont bankowych UM”, tabela: dochody podstawowe). Informacja o złożeniu oświadczenia jest dostępna w BIP http://www.bip.um.wlocl.pl/pliki/karty/PPG08.doc (menu: Załatwianie spraw, zakładka: Procedury załatwienia spraw wg wydziałów, link: Wydział Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej, dokument: PPG08 - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim).

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments