Archive for styczeń, 2009

 

Warsztaty dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku proponuje nauczycielom cykl wiosennych warsztatów. Będą to warsztaty zatytułowane: „Rozpoznawanie własnych emocji przez nauczyciela kluczem do zrozumienia ucznia” oraz „…Więcej o agresji”. Pierwsze zajęcia odbędą się w marcu. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod nr tel. 054 232 59 18.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Galeria zdjęć „starego” Włocławka

Na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.wloclawek.pl w dziale „Multimedia” reaktywowana została galeria archiwalnych fotografii Włocławka. Goście witryny mogą wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wirtualną pocztówkę z wybranym wizerunkiem miasta. Aby tego dokonać, należy po wybraniu zdjęcia kliknąć przycisk „Wyślij kartkę”. Fotografie znajdujące się w działach „Stary Włocławek” udostępnił nieodpłatnie Pan Marian Ropejko. Galerię można oglądać wchodząc bezpośrednio na stronę: www.wloclawek.pl/zdjecia_Wloclawka

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

90-lecie „Ekonomika”

Komitet Organizacyjny V Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku podjął decyzję o terminie kolejnego spotkania absolwentów szkoły. Zjazd odbędzie się 17 października 2009 r. i będzie połączony z uroczystymi obchodami 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych. Komitet Organizacyjny zaprasza do współpracy wszystkich, którzy zechcą wspomóc organizacyjnie i finansowo tę ważną dla szkoły uroczystość. Absolwenci „Ekonomika” proszeni są o przesyłanie na adres sekretariatu ZSE, w zamkniętych kopertach, wszelkich pamiątek z lat nauki, w szczególności fotografii. Zdjęcia oraz różne pamiątki będą wykorzystane do publikacji, wydanej z okazji święta szkoły, a następnie zwrócone właścicielom. Szczegółowe informacje o V Zjeździe można uzyskać pod numerem tel. 054 232-58-52 lub osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Bukowej 38/40. Informacje o szkole na witrynie: www.zse.wloclawek.pl.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Zagospodarowano odpady

333,90 kg to łączna ilość odpadów komunalnych, tj. przeterminowanych leków, odebranych w 2008 roku z 25 włocławskich aptek, poinformował Wydział Gospodarki Komunalnej UM. Odpady przekazane zostały odbiorcy, tj. PGK „Saniko” celem dalszego zagospodarowania.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Nieruchomość do wynajęcia

Zarządzeniem Prezydenta Miasta przeznaczona została do wynajęcia do lat trzech w trybie bezprzetargowym, nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Włocławek, położona we Włocławku przy ul. Barskiej 24, o pow. 40 m.kw. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest pawilon handlowy tymczasowy. Szczegółowe informacje o przedmiotowej nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.wloclawek.pl w dziale: Nieruchomości-przetargi-wykazy.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments