Archive for luty, 2009

 

Zadbają o zieleń

Najkorzystniejsze oferty w przetargu nieograniczonym na „Utrzymanie terenów zieleni w mieście Włocławek” z podziałem na zadania złożyli: zad. 1. Prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją placów, chodników, zieleńcy i skwerów - Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych „Zieleń Miejska”, zad. 2. Utrzymanie i pielęgnacja skwerów – Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zieleni „Platan”, zad. 3. Utrzymanie i pielęgnacja skwerów i trawników - konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Agpol” Agnieszka Szczupakowska, „Ekolas” Przedsiębiorstwo Usługowe, Przygodzice; zad. 4. Utrzymanie i pielęgnacja skwerów, pasa zieleni, trawników - konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Agpol” Agnieszka Szczupakowska i firma „Ekolas”, zad. 5. Utrzymanie i pielęgnacja parku im. Władysława Łokietka wraz z chodnikami – „EWIK” Ewa Mikołajczewska, „Alik Group” Andrzej Alabrudziński, zad. 6. - Utrzymanie i pielęgnacja parku im. Henryka Sienkiewicza z przyległymi chodnikami – Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zieleni „Platan”. Utrzymaniem i pielęgnacją zostaną objęte tereny zieleni o łącznej powierzchni 423 237 m.kw.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

„Życie ludzkie obok nas” – konkurs fotograficzny

Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM zachęca włocławian do udziału w konkursie fotograficznym „Życie ludzkie obok nas”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski. W konkursie wyodrębniono trzy kategorie wiekowe: dzieci od 9 do 12 lat, od 13 do 16 oraz powyżej 17 lat. Fotografie zgłoszone na konkurs muszą być opatrzone następującymi danymi: - imię i nazwisko uczestnika, - wiek, - adres, - tytuł zdjęcia oraz jego numer. Prace należy przesyłać pocztą na adres: Departament Spraw Społecznych, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń z dopiskiem „Życie ludzkie obok nas”. O zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata ( termin upływa 2 marca br. ). Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.dzieci.kujawsko-pomorskie.pl.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Poszukiwani Euroliderzy

Minister Rozwoju Regionalnego informuje, iż ruszył konkurs EUROLIDER 2009. Poszukiwane są osoby, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie. Organizator konkursu chce wyróżnić osoby najbardziej zaangażowane. Nagrodzić ich kreatywność, aktywność i ciężką pracę. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca 2009 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie.

Kandydatem do konkursu może być każda osoba, która przyczyniła się do powstania lub realizacji projektu służącego rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności, pod warunkiem, że projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a więc otrzymał dotację z jednego z programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Kandydatem może być więc pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak również osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu. Zgłoszenie kandydata następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego mogą być załączone dodatkowe materiały o kandydacie i jego działaniach np. filmy, zdjęcia, prezentacje, wycinki prasowe. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 6 marca 2009 r. na adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2009”. Kandydata do Konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak również wszelkie instytucje i organizacje. Do udziału w Konkursie mogą one zgłosić więcej niż jednego kandydata. Warunkiem zgłoszenia jest zgoda kandydata na udział w Konkursie. Kandydaci są zgłaszani w trzech kategoriach. Kategoria pierwsza - pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego, kategoria druga - pracownik, współpracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej, kategoria trzecia - pozostałe osoby z grup innych niż wskazane w kategorii pierwszej lub drugiej, które działają na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystują w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy Laureatów nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie. Laureaci Konkursu, oprócz dyplomów otrzymają nagrody w postaci szkoleń z zakresu funduszy europejskich. Szczegółowe informacje o Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych: www.mrr.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Szczepienie jest obowiązkiem

2009-02-03
Wypuszczanie psów bez jakiegokolwiek zabezpieczenia oraz niesprzątanie po nich odchodów to nie jedyne przewinienia właścicieli czworonogów. Wciąż częste są przypadki niedopełnienia obowiązku poddania psa obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. W 2008 roku strażnicy miejscy skierowali 40 wniosków o ukaranie nieodpowiedzialnych posiadaczy psów za zaniedbania w tym zakresie, w tym roku już 9. Każda interwencja podjęta przez strażnika w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu tych zwierząt pociąga za sobą kompleksową kontrolę. Municypalni sprawdzają, czy została odprowadzona opłata od jego posiadania oraz czy pies został zaszczepiony. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie, za które sąd może orzec grzywnę nawet do 5 tys. zł. Strażnicy zapowiadają, że w tym zakresie nie będą pobłażliwi i każdą sprawę skierują do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Dyżur radnych

Jutro, tj. 3 lutego (wtorek) dyżur pełnić będą radni z okręgu nr 1 (Śródmieście). Dyżury odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju 22a Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Telefon kontaktowy: 054 414 42 37.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments