Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane tylko do soboty

Tylko do jutra, tj. 31 stycznia br. można złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2008 oraz do wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r. Wydział Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina, że ostatni dzień terminu do wniesienia opłaty przypada w sobotę, nie wpływa to jednak na przedłużenie terminu. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W przypadku niezłożenia pisemnego oświadczenia lub niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2009 r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Termin do złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu. Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Informacja o numerach rachunku jest dostępna m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie http://www.bip.um.wlocl.pl/index.php?sit=519. (menu: „Załatwianie spraw”, zakładka „Numery kont bankowych UM”, tabela: dochody podstawowe). Informacja o złożeniu oświadczenia jest dostępna w BIP http://www.bip.um.wlocl.pl/pliki/karty/PPG08.doc (menu: Załatwianie spraw, zakładka: Procedury załatwienia spraw wg wydziałów, link: Wydział Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej, dokument: PPG08 - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim).

Dodano dnia Piątek, 30 styczeń 2009 o godz. 11:04 przed południem . Kategorja : Włocławek.