Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń

Do najbliższego poniedziałku, 2 lutego, Wydział Oświaty Sportu i Turystyki UM będzie przyjmował wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych. I tak: wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej, niż po 30 latach pracy zawodowej osoby, w stosunku do której wnioskuje się o przyznanie tego wyróżnienia. Po 20 latach pracy zawodowej można wnioskować o przyznanie Medalu Srebrnego, natomiast po 10 latach można otrzymać Medal Brązowy. Odznaczenie to jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Kolejne odznaczenie - Krzyż Zasługi - może być przyznany tylko za ofiarną działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz za działalność charytatywną. Wnioski o odznaczenia państwowe i medale Komisji Edukacji Narodowej składają dyrektorzy szkół. W terminie do 10 lutego Urząd Miasta prześle je Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Dodano dnia Piątek, 30 styczeń 2009 o godz. 11:06 przed południem . Kategorja : Włocławek.