Obwieszczenie Wojewody

wloclawek3Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku, działającego z upoważnienia Prezydenta Włocławka, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - Droga krajowa nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławka”, obejmującej wykonanie odwodnienia z wlotem do rzeki Zgłowiączki, w tym budowę kolektora deszczowego, poszerzenie północnej skarpy drogowej i urządzenia zieleni.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, budynek B, III piętro, pokój 31, tel. 052 349-74-94, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodano dnia Poniedziałek, 30 marzec 2009 o godz. 10:44 przed południem . Kategorja : Włocławek.