Wszystkich Świętych - organizacja ruchu

ORGANIZACJA RUCHU - w dniu 1 listopada (sobota) ruch pojazdów na odcinku ul. Chopina od ul. Okrężnej do ul. Kazimierza Wielkiego odbywać się będzie w dwóch kierunkach dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Na całym odcinku ulicy uniemożliwione będą skręty w lewo oraz skręty w lewo z terenów i ulic przyległych do ul. Chopina (wyjątek stanowi wyjazd z ul. Cmentarnej, gdzie będzie możliwy wyjazd tylko w lewo – do miasta). - Ulica Cmentarna, ul. Komunalna i łącznik pomiędzy tymi ulicami będą jutro ulicami jednokierunkowymi. Dojazd do ul. Cmentarnej będzie możliwy tylko od strony ul. Komunalnej. Wjazd w ul. Komunalną od strony ul. Chopina. Wyjazd z ul. Cmentarnej tylko w lewo - w kierunku miasta. Zakazy zatrzymywania: -ul. Cmentarna – po obu stronach od łącznika do ul. Chopina; - łącznik pomiędzy ulicami: Komunalną i Cmentarną - po lewej stronie; - ul. Komunalna – po prawej stronie ulicy.

 

PARKOWANIE I POSTÓJ Miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych usytuowano przy ul. Chopina: przed  Realem, Lidlem, Halą Mistrzów oraz MPEC. Wjazdy na nie oraz wyjazdy mogą się odbywać tylko w prawo. Na ul. Komunalnej i łączniku (pomiędzy ulicami Komunalną i Cmentarną) parkowanie będzie możliwe w miejscach nie objętych zakazami. Postój taksówek osobowych w dniu 1 listopada wyznaczono przy ulicy Chopina na parkingu dla autobusów (parking przed Halą Mistrzów). Dojazd do postoju ulicą Chopina tylko od strony Al. Kazimierza Wielkiego, ul. Piaski, ul. Ptasią, Sportową oraz ul. Barską. LOKALIZACJA HANDLU: Sprzedaż kwiatów i zniczy odbywać się będzie na placu przed bramą wjazdową na stadion („dawny „Kibic”), przed starą halą sportową i na terenie parkingu przed Halą Mistrzów (wzdłuż ul. im. K. Górskiego).   Dojazd na wyznaczone miejsca z terenu OSiR od ul. Leśnej. Obowiązuje zakaz sprzedaży w obrębie cmentarza. Ulica Cmentarna: Sprzedaż tylko w miejscach wyznaczonych – zezwolenia wydaje Prezes Zieleni Miejskiej. Nie będą wydawane, jak co roku zezwolenia przez Zieleń Miejską na dowóz zaopatrzenia. Zatrzymywaniem pojazdów na ul. Cmentarnej w celu rozładunku zaopatrzenia będzie kierowała Straż Miejska. Handel będzie odbywał się w dniach 31 października - 1  listopada. Kierownictwo Cmentarza informuje, że wszystkie bramy cmentarne (w tym ta od strony Al. Królowej Jadwigi) będą otwarte w następujących terminach: - piątek 31.10 – g. 7.00 – 15.00, - sobota 1 listopada  - cały dzień, - niedziela 2 listopada – cały dzień. W pozostałych dniach zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Stosowne zaświadczenie  to karta parkingowa osoby niepełnosprawnej wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejski Zarząd Dróg we Włocławku zwraca się z apelem do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie znaków drogowych. Pojazdy parkujące w miejscach niewyznaczonych w obrębie cmentarza mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Dodano dnia Piątek, 31 październik 2008 o godz. 9:52 przed południem . Kategorja : Włocławek.